20 | 04 | 2019

Ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi areozolami cz.2/2

Ocena użytkowników:  / 0

Część druga

1.3. "Wskaźnik ochronności"

Czy przedstawiona do tej pory informacja pozwala na dobranie ochrony układu oddechowego do jednoznacznego zagrożenia toksycznym aerozolem?
Nie, gdyż własności filtrów nie są do tego celu wystarczające. Ważna jest konstrukcja części twarzowej (maski, półmaski), a więc całości. Toksyczny aerozol może przedostać się do dróg oddechowych na dwa sposoby:

1 Przenikając prze materiał filtracyjny
2 Przeciekając przez nieszczelności pomiędzy maską (półmaską) i twarzą.

Pierwszą drogę opisaliśmy, a więc możemy z dużą dokładnością określić ilość wnikającego aerozolu, znając jego charakter i wyniki testów chlorku sodu i mgły olejowej. Ilość aerozolu wnikającego drugą drogą możemy oszacować jedynie statystycznie, testując reprezentatywną grupę użytkowników przez badanie przecieku.
I tu uwaga zakładając półmaskę, panowie golimy twarz się dokładnie!! Z modną obecnie brodą lub kilkudniowym zarostem nie można używać półmasek!!!

Generalnie szacuje się, że:

- Przez nieszczelności półmaski jednorazowej może wniknąć nie więcej niż: 5 % aerozolu – dla półmaski klasy P1, 4 % - dla półmaski klasy P2 i 0.95 % dla półmaski klasy P3
- Przez nieszczelności półmaski wielorazowej (części twarzowej) nie więcej niż 2 %
- Przez nieszczelności pełnej maski nie więcej niż 0,05 %

Jeżeli dodamy "przeciek" materiału filtracyjnego i "przeciek" części twarzowej to otrzymamy tzw. "przeciek całkowity". Jeżeli podzielimy 100 % przez tą wartość to uzyskamy krotność zmniejszenia stężenia przed i za maską czyli tzw. "wskaźnik ochronności".
Jeżeli przyjmiemy, że pod maską może być stężenie równe co najwyżej NDS, to liczba "wskaźnika ochronności" obliczy nam samoczynnie maksymalną wielokrotność NDS w powietrzu poza maską.

Są to niewątpliwie liczby szacunkowe, brane z marginesu bezpieczeństwa dla większości klientów. Proszę zwrócić uwagą na słowo "większości". Jeżeli nie zbadamy dopasowania danej maski (półmaski) do naszej twarz, to możemy być tę fatalną mniejszością. Proszę także zwrócić uwagę, że wytwórca może poręczać większą ochronność maski, niż to wynika z granicznych wartości przecieków. Jeżeli producent gwarantuje, że jego filtry P2SL mają efektywność 99,9 %, a nie 94 % jak wymaga norma, to przyjmując, że np półmaska ma 2 % przecieku a filtr 0,1 % uzyskujemy wskaźnik ochronności:

100/(2+0,1) = 47,6 a nie 100/(2+6) = 12,5

Tak postąpiła firma "SECURA" ze swoim filtrem P2SL.

2. ROBLEMY PRAKTYCZNEGO DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Aby wymieniony na początku producent lub dystrybutor ochron układu oddechowego mógł, bez najmniejszych niejasności polecić dany model sprzętu musiałby od potencjalnego użytkownika otrzymać przykładowo taki komunikat: "mam zagrożenie ołowiem w postaci dymu tlenku ołowiu o stężeniu 1 mg/m3".
W ten sposób nabywca sprecyzowałby:
rodzaj substancji toksycznej (ołów),
rodzaj i wielkość cząstek (cząstki stałe o rozmiarze submikronowym),
stężenie (1 mg/m3).
Producent znając NDS dla tlenku ołowiu (0,05 mg/m3) mógłby powiedzieć, że konieczna jest ochrona zmniejszająca to stężenie 20 razy.

W tym przypadku stosując półmaskę (2 % przecieku) ze standardowym filtrem (6 % przecieku) uzyskalibyśmy 12,5 krotne zmniejszenie stężenia. Nie zmieniając rodzaju ochrony (półmaska) ale stosując filtr o przecieku 0,1 % uzyskujemy 47,6 krotne obniżenie stężenia. Mamy więc alternatywę: zastosować standardowy filtr klasy P3 w pierwszym przypadku (0,01 % przecieku) i 49,8 krotne zmniejszenie stężenia o oporach początkowych 420 Pa lub filtr klasy P2SL o podwyższonej skuteczności i oporach 180 Pa. W drugim przypadku uzyskujemy zwiększony komfort oddychania i niższą cenę.

Do nabycia w naszym sklepie: http://domtechniczny24.pl/p%C3%B3%C5%82maska-gwarek-na-py%C5%82-w%C4%99glowy-secura-p3-silikon.html?cPath=273_274

Nadzwyczaj rzadko, możemy od potencjalnego klienta otrzymać tak drobiazgowego sformułowanie problemu. Częściej natrafiamy się z następującą informację: "pracuję w galwanizerni i mam 15 krotne przekroczony NDS dla chromu".
Reakcja na takie zapytanie wymaga już dużej wiedzy u dystrybutora. Musi on mieć pojęcie w tym wypadku, w jakiej formie występuje chrom w powietrzu w galwanizerni. Znając typ wykonywanych tam operacji musi on szukać ochrony przed aerozolem ciekłym. I znowu - jeżeli wybierze półmaskę ze typowym filtrem P2SL to zapewni 12,5 krotne zmniejszenie stężenia; jeżeli założy standardowy filtr P3 - 49,8 krotne, a jeżeli filtr P2SL o przecieku 0,1 - 47,6 krotne.

Warto zwrócić uwagę, że w obu tych przypadkach granicą współczynnika ochronności dla filtrów o dużej skuteczności (0,1 % lub 0,01 % przecieku) wymusza efektywność dopasowania półmaski o wartości 2 % przecieku. Przekroczenie progu ok. 50 krotnego obniżenia stężenia wymaga użycia pełnej maski: (0,01 % przecieku filtr i 0,05 % maska) daje graniczną wartość współczynnika ochronności 1666). Jeszcze więcej zdolności wymaga od sprzedawcy rozwiązanie problemu: "pracuję w lakierni i potrzebują ochrony układu oddechowego".

Jeżeli doświadczony dystrybutor nie zada w tej sytuacji serii posiłkowych pytań ustalających rodzaj zagrożenia, to może przyczynić się nawet do wypadku śmiertelnego. Jeśli nie da się sprecyzować szczegółów przeprowadzi następujące rozumowanie: zapewne jest tam lakierowanie natryskowe, mamy więc zarówno aerozol ciekły lakieru w rozpuszczalniku organicznym oraz rozpuszczalniki organiczne w postaci par i gazów. Jedynym rozwiązaniem jest w tej sytuacji zalecenie pełnej maski z wkładami chemicznymi typu A. Jeśli może uzyskać jakieś dane o występujących zagrożeniach może na podstawie osiągniętego wskaźnika ochronności zalecić półmaskę z wkładami A1 i filtrami P2SL.

3. PODSUMOWANIE

Fundamentalnym kryterium wyboru ochron są obecnie wytyczne wynikające z norm. W charakterze ochron przed aerozolami toksycznymi jedynie wytyczne to granica wartości NDS-ów dla poszczególnych klas filtrów (2 mg/m dla klasy P1, do 0,05 mg/m dla klasy P2 i poniżej 0,05 mg/m dla klasy P3).399

Takie "mechaniczne" kryteria, jak staraliśmy się unaocznić, nie prowadzą do doboru optymalnej ochrony. W naszej ocenie o wiele lepszym algorytmem wyboru ochrony jest spójne trzymanie się analizy "wskaźnika ochronności". Jeszcze lepszym sposobem jest wprowadzenie konsekwentnego systemu dobierania ochron do każdej sytuacji. Taką droga dobiera się ochrony w USA. Obowiązuje opublikowany dokument: NIOSH Respirator Decision Logic, który prowadząc ewentualnego użytkownika krok po kroku, zmusza go do coraz bardziej drobiazgowego określenia typu zagrożenia i do kolejnego odrzucania ochron, które w danej sytuacji nie spełniają swojego zadania.

Na podstawie Art dr. inż. Włodzimierza Piłacińskiego, inż. Jana Michalaka

Ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi areozolami cz.1/2

Ocena użytkowników:  / 1

Witam, przedstawiam temat:
Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, dymami i mgłami toksycznymi.
Na przykładzie wyboru ochron układu oddechowego do zagrożeń aerozolami toksycznymi, przedstawione są tematy wynikające z braku spójnego procesu podejścia w takiej sytuacji. Ukazana jest aluzja analizy "wskaźnika ochronności" jako bazowego kryterium doboru wzorowanego na NIOSH Respirator Decision Logic.

1. KRYTERIA DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Trywialna sytuacja z jaką spotykają się producenci i doradcy (w sklepie) ochron dróg oddechowych, to mail od klienta z pytaniem co ma zakupić dla konkretnego stanowiska pracy: malarza, galwanizera, spawacza, operatora maszyny rolniczej, odlewnika. Od wiedzy i doświadczenia pytającego i od doświadczenia sprzedawcy bardzo często zależy życie lub zdrowie pracownika.
Poziom tej wiedzy jest na ogół niewystarczający, a poza tym przepisy i dostępne materiały szkoleniowe są często niejasne i niekonsekwentne.
Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie sposobu dobierania ochrony przed aerozolami toksycznymi i uczulenie zarówno dostawcy jak i klientowi} na ewentualne pułapki na tej drodze.

1.1. Podział ochron układu oddechowego

       Istnieją dwa sposoby (zapewnienia pracownikom świeżego powietrza do oddychania).
Można go zaopatrzyć w:
Maskę oczyszczającą powietrze.
Maskę oczyszczającą z dmuchawą.
Przypadek drugi odrzucimy jako banalny, dysponując źródłem czystego powietrza pozostaje nam jedynie zastanowić się czy to źródło nosić na plecach, przy pasie, czy plątającym nogi w wężu zasilającym.
Zajmiemy się pierwszymtematem.

na wstępie ustalimy rodzaje zagrożeń.
Mogło nim być:
1 Aerozole, areozol.
2 Pary i gazy substancji szkodliwych.
3 Aerozole oraz pary i gazy toksyczne.

       Ograniczmy się zgodnie z wcześniejszym założeniem do aerozoli i sprecyzujmy jaki rodzaj ochron dróg oddechowych można stosować:

1 Półmaski jednorazowe.
2 Maski ochronne zaopatrzone w filtry wymienne lub wielokrotnego użytku.

Te drugie mogą funkcjonować na zasadzie wymuszenia przepływu powietrza przez filtr :
oddechem pracownika
wentylatorem (dmuchawą)
W obu tych przypadkach możemy filtry umieścić w konstrukcji:
Ustnika - kłopotliwe i niewydajne rozwiązane.
Półmaski
Pełnej maski
Poza maską, w połączeniu z wężem.
A ponad to, ochrony z wymuszonym obiegiem powietrza mogą być oparte o konstrukcję kaptura lub hełmu. Jak widać, fundamentalnym czynnikiem wszystkich tych ochron są filtry przeciwpyłowe P1 P2 P3.

1.2. Podział filtrów

Klasyfikacja przyjęta w Europie przewiduje trzy klasy filtrów:
P1 - filtr przeciwko pyłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 2 mg/m3 (z wyłączeniem pyłów azbestu)
P2 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 0,05 mg/m3 oraz pyłom azbestu
P3 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest mniejszy od 0,05 mg/m3

Natychmiast po wejściu w życie tej klasyfikacji zaczęły się kłopoty w oznaczaniu filtrów tymi klasami. Aby zrozumieć jak szkodliwa może być ona dla potencjalnego klienta, trzeba przypomnieć jaki główny parametr i jakimi metodami jest testowany przy definiowaniu klasy filtrów. Tym parametrem jest skuteczność filtracji. Bada się ją w Europie dwiema metodami:

Testem aerozolu chlorku sodu,
Testem mgły olejowej.

Pierwszy aerozol jest typowym aerozolem stałym: suche kryształki chlorku sodu zawieszone są w powietrzu. Pomiar filtrów tym aerozolem odpowiada więc na kwestie jak skuteczny będzie filtr przeciw aerozolom stałym (pyły i dymy).

Drugi aerozol jest typowym aerozolem ciekłym: kropelki oleju zawieszone są w powietrzu. Badanie filtrów tym aerozolem odpowiada więc na pytanie, jak efektywny będzie filtr przeciwko aerozolom ciekłym (mgła cieczy). Wymagane skuteczności dla poszczególnych klas podano poniżej.

 

Klasa filtru

Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.

Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.

Opory przepływu przy przepływie

Opory przepływu przy przepływie

 

chlorek sodu

mgła olejowa

30 dm 3/min.

95 dm 3/min.

P1

maks. 20%

nie bada się

maks. 60 Pa

maks. 210 Pa

P2

maks. 6%

maks. 2%

maks. 70 Pa

maks. 240 Pa

P3

maks.0.05%

maks. 0.01%

maks. 120 Pa

maks. 420 Pa

 


       Na rynku ukazały się ostatnio innowacyjne półprodukty filtracyjne, wytwarzane z włókien sztucznych techniką wydmuchu w strumieniu gorącego powietrza (tzw. materiały pneumotermiczne). Istotnym mechanizmem filtracji jest w nich zjawisko oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy naładowanym włóknem i odmiennie naładowanymi cząstkami aerozolu. Filtry skonstruowane z tego materiału są bardzo wydajne gdy bada się je metodą chlorku sodu, szybko z kolei tracą swoje cechy filtracyjne gdy kropelki cieczy neutralizują ładunek na włóknach. Wynik ten uwidacznia się w teście mgły olejowej, ale dopiero w trakcie dłuższego badania.

       Są na rynku filtry oznaczone jako P2 niewytrzymujące testu mgły olejowej.
Dla rozróżnienia, czy filtry nadają się jedynie do filtracji cząstek stałych (pyłów i dymów) czy również cząstek ciekłych (mgieł) wdraża się obecnie znak rozróżniający podklasy: P2S dla pyłów i dymów oraz P2SL dla pyłów, dymów i mgieł. Co gorsza zaczyna sobie torować drogę na rynek dodatkowo podklasa P3S.
Dla porównania można podać, że USA stale trzyma się swojej własnej klasyfikacji filtrów i używa dodatkowych testów dla ich oceny. Klasy filtrów wg standardów USA to:

przeciwko pyłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko dymom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko mgłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko pyłom, dymom i mgłom o NDS mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko pochodnym radonu
przeciwko pyłom i mgłom zawierającym azbest.

Pochłaniacze do masek p/gazowych

Ocena użytkowników:  / 2

Cześć, dzisiaj zagadnienie: filtry i filtropochłaniacze do masek przeciwgazowych i przeciwpyłowych Secura
W czasie wykonywania różnorakich robót w zakładzie, garażu czy podczas oprysków, gdzie zwartość szkodliwych par i gazów przekracza NDS, niezbędna jest maska przeciwgazowa. Zdrowie mamy jedno i warto o nie dbać, szczególnie, że chemia w obecnych czasach jest niezwykle szkodliwa i możemy na skutek nieuwagi spowodować trwałe uszkodzenia zdrowia. Dosyć straszenia.
Wykonując prace w środowisku szkodliwych gazów w najwyższym stopniu narażony jest nasz układ oddechowy. Gazy lub mgły trafiają bezpośrednio przez płuca do krwi, mózgu i naszych narządów. Powinno się jednak pamiętać o oczach i całej skórze, przez nie również, choć w mniejszym stopniu szkodliwe substancje dostają się do organizmu. Stąd okulary ochronne i kombinezowy robocze.
Wracając do ochrony dróg oddechowych chcę zaprezentować różne modele pochłaniaczy i filtropochłaniaczy przeciwgazowych. W odrębnym poście wstawię tabelę z ich typami i przeznaczeniem. Zdaje sobie sprawę, że patrząc na nią większość z potencjalnych użytkowników nie będzie wiedziała, co wybrać. Bo przecież podczas stosowania środków ochrony roślin nie wiemy, do jakiej grupy można je zaliczyć, albo lakierując samochód nie wiemy, jakie cuda zawiera farba. Ale spokojna głowa, są przygotowane gotowe komplety: maski przeciwgazowe + filtry dla lakierników, czy rolników przy opryskach, ale o tym później.
Pierwszą podstawową kwestią jest wyznaczenie czy mamy do czynienia z określonymi gazami i parami, wtedy wybieramy selektywne pochłaniacze.


Czy mamy do czynienia z nieokreślonymi lub nieznanymi gazami i parami, wtedy używamy pochłaniacze wielogazowe.
Jeżeli oprócz gazów i par występują szkodliwe pyły dymy i mgły np. podczas lakierowania czy oprysków to stosujemy filtropochłaniacze, technicznie winnyśmy napisać dziesięciokrotnie przekraczającym Niebezpieczne Dopuszczalne Stężenie. Filtropochłaniacz ma na wierzchu pochłaniacza filtr wyłapujący drobinki o określonej wielkości. I tu warto opisać kolejny znaczący parametr pojawiający się na filtrach i pochłaniaczach.
Klasa pochłaniacza 1 (np. poczłaniacz A1, ABEK1) oznacza, że zezwala się jego stosowanie do stężeń szkodliwych par i gazów nieprzekraczających 0,1% w objętości.
Klasa pochłaniacza 2 (np. K2, pochłaniacz ABEK2) oznacza, że zezwala się jego stosowanie do stężeń szkodliwych par i gazów nieprzekraczających 0,5% w objętości.
Klasa Filtra P1 zabezpiecza przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 4* NDS
Klasa Filtra P2 zabezpiecza przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 10* NDS
Klasa Filtra P3 zabezpiecza przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 20* NDS
Ważne, więc jest gdzie i w jakim stężeniu przebywamy. Bo przecieżjak będziemy czyścili rozpuszczalnikiem detal w małym niewietrzonym pomieszczeniu to kondensacja będzie wyższa, a jak na wolnym powietrzu to nieporównywalnie mniejsze.
No to teraz po takiej lekturze to pojawia się chaos liczb i cyfr i pytanie, co zrobić i jaki pochłaniacz wybrać. Nie jest tak źle firma Secura przygotowała gotowe 2 zestawy.
Pierwszy najczęściej sprzedawany to maska dla lakiernika - Secura 2000 Lak. Zestaw do prac z farbami i lakierami, żywicami i rozpuszczalnikami. Dodany jest do niego filtr P1 chroniący przed pyłami i aerozolami, wydłuża on również żywotność pochłaniacza A1.
Secura 2000 Chem, zestaw maski z filtropochłaniaczami. Stosowanie takie jak powyższe, dodatkowo może być stosowana podczas oprysków roślin. Nakładka P1 zabezpiecza przed pyłami i aerozolami do 10*NDS.

Tabela filtrów i filtropochłaniaczy

Ocena użytkowników:  / 0

Typ filtra,Kolor filtra, Opis i przeznaczenie

2021 A1 2031 A2 Brązowy

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia >65*C(np. rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy organiczne, estry, ketony, styren itp.)

2022 B1 2032 b2 Szary

Pary i gazy nieorganiczne(np. dwusiarczek węgla, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehyd,  merkaptan).

2023 E1 2033 E2 Żółty

Dwutlenki siarki i inne pary i gazy kwaśne[np. chlorowodór, dwutlenek azotu, trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorzędowe (mrówkowy, octowy)].

2024 K1 2034 K2 Zielony

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), (np. metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina).

2041 Filtropochłaniacz A1P2 2061 A2P1 Brązowo biały

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia  >65*C w warunkach występowania również pyłów, dymów lub mgieł (rozpylane aerozole np. malowanie natryskowe, opryskiwanie roślin, kondensujące opary np. silników benzynowych i wysokoprężnych).

2042 B1P1 2062 B2P2 Szaro biały

Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania  również pyłów, dymów i mgieł(np. kwas mrówkowy).

2043 E1P2 2063 E2P2 Żółto biały

Dwutlenek siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (np. dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas siarkowy).

2044 K1P2 2064 K2P2 Zielono Biały

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (amoniak, chlorek amonu).

2051 A1P3 2071 A2P3 Brązowo biały

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia>65*C w warunkach występowania  również pyłów, dymów i mgieł toksycznych (np. akrylan metylu, akrylonitryl, czteroetylek ołowiu, dwusiarczek węgla, fenol).

2052 B1P3 2072 B2P3 Szaro biały

Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania  również pyłów , dymów i mgieł toksycznych(np. chlor, chlorki  fosforu, cyjanki, cyjanowodór, fosgen).

2053 E1P3 2073 E2P3 Żółto biały

Dwutlenki siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł toksycznych.

2054 K1P3 2074 K2P3 Zielono Biały

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również pyłów i mgieł toksycznych).

2025 ABEK1 Zielony  szary żółty zielony

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1, B1 ,E1, K1 występujące pojedynczo lub w postaci mieszanin.

2044 ABEK1P2 Zielony  szary żółty zielony biały

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P2, B1P2, E1P2, K1P2, pojedynczo lub jako mieszaniny , z równoczesnym występowaniem pyłów, dymów i mgieł.

2055 ABEK1P3 Zielony  szary żółty zielony biały

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P3 ,B1P3, E1P3, K1P3, pojedynczo lub jako mieszaniny, z równoczesnym występowaniem toksycznych pyłów , dymów i mgieł.

Maski przeciwgazowe i przeciwpyłowe

Ocena użytkowników:  / 1

maska przeciwgazowa securaWitam
Maski przeciwpyłowe i przeciwgazowe wielokrotnego użytku (MWU) stosujemy tam gdzie znacząca jest szczelność zestawu i planowane jest spore natężenie pracy.
Wiadomo bowiem że, maski jednorazowe mają poważne przecieki boczne wynikające z niedoskonałego dopasowania się sztywnych brzegów do części twarzowej. Takie szpary mogą wynosić do kilku do kilkunastu procent. W dobrych maskach silikonowych lub neoprenowych taka nieszczelność zredukowana jest > 2%. Drugą sprawą jest ekonomia. Jeżeli planujemy szlifować 2 deski to nieekonomiczny będzie zakup maski wielokrotnego użytku przewyższające kilku krotnie wartość tych desek. W takim wypadku trzeba dalej powiedzieć o NDS Najwyższym Dopuszczalnym Stężeniu pyłu, który w czasie polerowania takiej deski nie jest przekraczany.
Odmiennie będziemy przystępowali do pracy ciągłej lub pracy okresowej, gdzie NDS jest duże i ochrona górnych dróg oddechowych jest konieczna.
Dokonując wyboru MWU powinno się pamiętać o kilku kryteriach:
1) Filtr lub filtropochłaniacz musi być skuteczny i chłonny, i na tyle mały, aby nie zasłaniał pola widzenia, i aby nie był za ciężki.
2) Maska przeciwgazowa  powinna ściśle przylegać do gęby i być małych rozmiarów.
3) Zawory wdechowe i wydechowe winny mieć dużą przepustowość otwarcia.
4) Maski powinny być wszechstronne, tzn. dawać możliwość konfiguracji, jako maski przeciwpyłowe, chronić przed gazami, areozolami i parami substancji szkodliwych.
Można wtedy używać je do różnych prac: malowanie natryskowe, polerowanie, prace remontowe, opryski środkami ochrony roślin, pracy w odlewniach, pranie z użyciem rozpuszczalników.
Te kryteria spełniają maski przeciwgazowe wielokrotnego użytku Secura. Bazuje się tu na jednej konstrukcji wykonanej z silikonu lub neoprenu. Żeby sie za bardzo nie rozpisywać, napiszę to z doświadczenia: zalecamy korzystanie z masek silikonowych. Pisze to bynajmniej nie dla tego, że są one droższe. Neopren ma jedną wadę: ma słabą wytrzymałość chemiczną. Używany przez dłuższy czas ( kilka miesięcy ) traci swoje właściwości i zaczyna się rozlatywać. Zdarzyło mi się parę razy, że po kilku godzinach pracy na starej masce neoprenowej miałem na gębie poprzyklejane kawałki neoprenu. Zaznaczę jednak, że pracowałem w miejscu gdzie stosowałem kwasy, rozpuszczalniki i różne stężenia dymu.
Znaczącym wyznacznikiem doboru lub kupna maski jest również:
Jego budowa, błuskawiczna wymiana wkładów filtracyjnych ( filtr filtropochłaniacz A1P2,  ściąganie i zakładanie nie powinno nastręczać kłopotów,
Maska powinna umożliwiać szybką i bezproblemową regulację pasków naciągowych.
Możliwość kupna części zapasowych takich jak: płatki wdechowe i wydechowe, taśmy elastyczne, filtr, filtropochłaniacz, pierścień dociskowy i zewnętrzne osłonki filtracyjne..
Maska powinna mieć uniwersalny wymiar mocowania filtrów, żeby nie było kłopotów przy zakupie z dopasowaniem i montażem.