• Węże przemysłowe Norres

    Ponieważ większość ludzi lepiej przyswaja dane patrząc na obrazki a nie czytając napis, przedstawię wszystkie obrazkowe dane dotyczące zastosowania węży technicznych Norres

  • Znaczniki do stali

    Znaczniki to narzędzia do znakowania skrzynek, narzędzi, konstrukcji wykonanych z stali,tworzywa.

  • Przystawka do wiercenia rur

    Przystawka (imadło) do precyzyjnego wiercenia otworów w rurach umożliwia wycięcie całego otworu lub jego części w rurach o średnicy

Cześć
Dzisiejszy tekst będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego wycinania uszczelek firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z różnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy wyjątkowe warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie wymienione w tabelach i opisach informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich używaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ wiele czynników wynikających ze trybu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do żądań, a specyficzne wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego elementu uszczelniającego tworzywo na uszczelkę, trzeba uwzględnić dużo elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, gatunek uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, wibracje mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli pozwalają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w bezpiecznym miejscuna wykresie. Nie oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może efektywnie pracować w parametrach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest otrzymanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między częściami dokręcanymi, aby uszczelnienie zostało ściśnięte o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do osiągnięcia odpowiedniej szczelności, nie powodując jednocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu identycznych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Surowiec, z którego wytworzone są płyty uszczelkarsskie, to laminat złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i efektywnie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Na zdjęciu płyta uszczelkarska 3 mm Temasil New Gen w kolorze niebieskim do kupienia w dużych i małych arkuszach - https://domtechniczny24.pl/p%C5%82yta-na-uszczelki-temasil-ng.html

Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów cieplnych elementów złącza w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to bazowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, szczególnie w przypadku uszczelnień poddanych cyklom cieplnym.

Kolejnym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, kluczowe jest odgrodzenie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Prawidłowo przygotowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób może zachowywać szczelność przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne zastosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelki można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

Cześć
Dzisiejszy tekst będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego wycinania uszczelek firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z różnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy wyjątkowe warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie wymienione w tabelach i opisach informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich używaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ wiele czynników wynikających ze trybu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do żądań, a specyficzne wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego elementu uszczelniającego tworzywo na uszczelkę, trzeba uwzględnić dużo elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, gatunek uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, wibracje mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli pozwalają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w bezpiecznym miejscuna wykresie. Nie oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może efektywnie pracować w parametrach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest otrzymanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między częściami dokręcanymi, aby uszczelnienie zostało ściśnięte o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do osiągnięcia odpowiedniej szczelności, nie powodując jednocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu identycznych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Surowiec, z którego wytworzone są płyty uszczelkarsskie, to laminat złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i efektywnie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów cieplnych elementów złącza w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to bazowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, szczególnie w przypadku uszczelnień poddanych cyklom cieplnym.

Kolejnym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, kluczowe jest odgrodzenie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Prawidłowo przygotowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób może zachowywać szczelność przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne zastosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelki można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

Cześć.
Poszukując publikacji o uszczelkach i uszczelnieniach znalazłem ciekawy poradnik dotyczącywycinania uszczelnienia z płyty uszczelkarskiej.
Sposób bazuje na przygotowaniu szablonu i od tego szablonu wycięcia właściwej uszczelki.
Na początek należy: przygotować przedmiot, dla którego chcemy odrysować uszczelkę (w opisywanym przypadku była to pokrywa boczna silnika WSK 125), kartkę z bloku technicznego, w miarę miękki ołówek, nożyczki oraz płyta uszczelkarska, z którego wytniemy ostatecznie uszczelkę (w moim przypadku jest to płyta na uszczelki - temafast, klingeryt ).

Pierwszym krokiem było położenie kartki z bloku technicznego na pokrywie bocznej z karterem. Jedną ręką przytrzymujemy, by karta się nie przesuwała (bardzo ważne!) a drugą ręką wyczuwamy w którym miejscu pod kartką jest krawędź i malujemy.

Po chwili w miarę wyraźnie odznacza się kontur przyszłej uszczelki. Być może stosując kredkę woskową osiągneło by się lepszy efekt. Lepiej jest ołówek trzymać pod kątem ostrym do kartki. Malujemy małymi partiami, blisko miejsc gdzie trzymamy palcami.
Odwzorowanie szablonu wyszło mniejwięcej tak

Następnie trzeb wycią i wypróbować czy pasuje.

Jeśli całość się zgadza, możemy ten szablon odrysować na trwalszym materiale. Na nieszczęście arkusz nie jest sztywny więc przeniesienie konturów też wymaga sporo wytrwałości i trzeba zwracać uwagę żeby się nic nie ruszało.

Oczywiście odrysowany kontur znowu wycinamy i przymierzamy.

Jeszcze tylko trzeba wybić otwory na śruby.

Bierzemy niewielki śrybokręt krzyżakowy, przykładamy prosto uszczelkę i stukamy w nią lekko w miejscu gdzie mniej więcej powinien być otwór i słuchamy. Jeśli słyszymy dźwięk metaliczny to szukamy otworu obok aż usłyszymy bardziej głuchy dźwięk (może to i śmieszne ale tak jest) i w tym miejscu pukniemy parę razy, troszkę mocniej i poprawiamy śrubą. To samo można zrobić kulą od łożyska.

Cześć
Następnym materiałem na uszczelki i uszczelnienia są produkty na bazie włókna szklanego.

Włókna szklane powstają w procesie wydłużania stopu danego szkła w pasma o jednakowej średnicy, pokryte dodatkową powłoką (preparacja) o niekończącej długości lub w postaci włókien ciętych i odcinkowych. Włókno szklane w formie pasm ciętych jest wyrobem prdukowanym ze szkła boro glinokrzemianowego zawierającego poniżej 1 % alkaliów.
 
Produkty z dodatkiem włókien szklanych są odporne na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, związki chemiczne i są niepalne. Charakteryzują się wysokim czynnikiem sprężystości, który uzupełnia parametry mechaniczne tworzywa .
Laminaty wzmocnione włóknem szklanym należą obecnie do najważniejszych materiałów konstrukcyjnych i znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, budowie statków, przemyśle samochodowym,przemyśle wojskowym i elektrotechnicznym jak również w branży sportowej i rekreacyjnej.


 
Włókna szklane występują w dwóch postaciach: ogólnego zastosowania oraz specjalnego zastosowania. Większa część produkowanych włókien szklanych to wyroby ogólnego zastosowania. Tego typu włókna szklane są określane mianem szkła typu E. Pozostałe włókna szklane są typu premium - specjalnego przeznaczenia. Wiele z nich, jak typu E, mają symbol literowy określający specjalne właściwości.
 
Oznaczenia literowe
E- electrical - niska przewodność elektryczna
S- strenght - wysoka wytrzymałość
C- chemical - wysoka wytrzymałość chemiczna
M- modulus - wysoka sztywność
A- alkali - wysoko zasadowe lub sodowo - wapienne szkło
D- dielectric - niska stała dielektryczna
 
Włókna szklane ogólnego zastosowania.

Do tej grupy zaliczamy włókna szklane ze szkła typu E. Są to włókna produkowane ze szkła glinowo – borowo- krzemowego, włókna te najczęściej stosowane są do wzmacniania kompozytów polimerowych. Ze względu na względnie niski koszt produkcji oraz dobrą dostępność, włókno typu E jest w największym stopniu rozpowszechnionym włóknem szklanym stosowanym w laminatach termo- i duroplastycznych.
 
Włókna szklane specjalnego zastosowania.

Włókna szklane specjalnego zastosowania mają obecnie duże znaczenie dla rynku. Wśród nich możemy wyróżnić włókna o wysokiej odporności na korozję (szkło ECR), w tym szkło AR Resistant- szkło alkalioodporne cyrkonowe (o zawartości tlenku cyrkoni ok. 16-19%) stosowane w budownictwie w połączeniu z materiałami na bazie cementu, podwyższonej wytrzymałości (typ S, R, Te), o niskiej stałej dielektrycznej (szkło typu D), włókna wysokiej wytrzymałości oraz włókna kwarcowe/ krzemionkowe używane w bardzo wysokich temperaturach.

Jednym z proponowanych przez nas produktów jest sznur do uszczelniania pieców, kominów.

Sznur kominkowy z włókna szklanego ( inaczej uszczelka kominkowa ) jest to uszczelnienie produkowane z wysokiej jakości włókien szklanych typu E. Sznur ten występuje w przekroju okrągłym lub kwadratowym - w kolorze białym lub czarnym w średnicach od 4 mm do 20 mm. Dzięki stosowaniu przy produkcji technologii dziewiarskiej sznur kominkowy jest miękki i elastyczny, co w znacznej mierze ułatwia montaż w uszczelnianych powierzchniach. Uszczelnienie to mocowane jest do pokrywy specjalnym wysokotemperaturowym klejem bądź silikonem wysokotemperaturowym . Więcej o uszczelnieniach i materiałach na uszczelki na blogu http://domtechnika24.pl/

Dzięki użyciu teksturowanej przędzy szklanej oraz specjalnego elastycznego splotu uszczelnienia te charakteryzują się następującymi właściwościami:
- odporność na temperaturę do 500 0C
- PH od 2 do 10
- p MPa 0,1
- duża elastyczność oraz łatwość dopasowywania się do uszczelnianych powierzchni
- wysoka odporność chemiczna

Pochodnym produktem jest taśma szklana samoprzylepna. Jest produktem używanym do uszczelnień pomiędzy szybą a ramą drzwiczek kominkowych. Taśma wykonana z przędzy teksturowanej ( skręcanej o dużej wytrzymałości ) ze szkła typu E. Specjalna technologia produkcji podobnie jak w przypadku sznurów piecowych gwarantuje wyjątkową miękkość i sprężystość taśmy. Naniesiony klej pozwala na bardzo szybki i wygodny montaż na szybach i ramach drzwiowych.

Jednym z rodzajów surowców używanych do produkcji uszczelnień jest guma olejoodporna NBR.
Na magazynie mamy płyty wykonane z tego materiału. Poniżej krótka charakterystyka:
Guma olejoodporna do wycinania uszczelek, podkładek dystansów.

NBR – Kauczuk akrylonitrylo - butadienowy (ang. nitril butadien scrubber), popularnie nazywany gumą olejoodporną, jest chętnie stosowanym półproduktem gumowym do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym oraz innych elementów w pompach (np. powłoka NBR pokrywa dyfuzory w pompach bardziej odpornych na ścieranie).Guma na uszczelki NBR nadzwyczaj dobrze spisuje się w warunkach ścisku i znacznych ciśnień pracy. Stosowana jest do amortyzacji maszyn wirujących. Stosowana jest także do produkcji węży ssawnych i tłocznych do transportu olejów.

Popularność gumy NBR wynika z dobrych parametrów użytkowych tego materiału a dobitnym atutem jest tutaj doskonała odporność na smary i oleje. Dostępne na rynku płyty gumowe wulkanizowane z mieszanek gumowych NBR mogą być wytwarzane bez przekładek tkaninowych lub z 1 lub 2 przekładkami. Przekładka tkaninowa wzmacnia odporność mechaniczną produktu.

Elastomer NBR może być stosowany z powodzeniem min przy pompach do:
amoniaku, acetylenu, płynu chłodniczego, butanolu, kwasu cytrynowego, ropy naftowej nieprzetworzonej, detergentów, oleju napędowego, benzyny, glikolu, metanolu, gazu ziemnego, kwasu salicylowego, wody morskiej, ścieków, olejów roślinnych.Mieszanka gumowa NBR nie nadaje się z kolei do użycia w konstrukcji zespołów do acetonu, krezolu, niektórych freonów, wody utlenionej, kwasu azotowego, ozonu, fenolów, pary wodnej, kwasu siarkowego, toluenu, większości rozpuszczalników, benzenu, chlorków, olejku sosnowego, styrenu, polipropylenu.

Płyty olejoodporne NBR mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40 do 70oC.

Wymagania techniczne

Twardość H oSHa 65 ± 5
Wytrzymałość na rozciąganie 5 MPa
Wydłużenie względne % min. 200
Odporność na działanie oleju ASTM II po 24h zmiana masy, % ±10

W magazynie dostępna jest guma olejoodporna NBR w postaci rolki o szerokości 1200 mm, grubości 4mm, 6mm

Copyright © 2023. Warsztat Technika  Rights Reserved.