Płyty na uszczelki

User Rating:  / 0
PoorBest 
Category: Uszczelninie matriały t techniki
Published on Wednesday, 02 November 2016 14:20
Written by Super User
Hits: 659

Dzień dobry
Dzisiejszy materiał będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego przycinania uszczelnień firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty na uszczelki serii GAMBIT AF, które są innowacyjnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z przeróżnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także właściwych dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. W dużym stopniu wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania płyt zapewnia stałego i zachowane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W wypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie pozwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Wyroby te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie podane w tabelach i specyfikacjach informacje opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich wykorzystywaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ dużo czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, zacytowane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do żądań, a jednostkowe zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego tworzywo na uszczelkę, powinno się wziąć pod uwagę dużo elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, gatunek uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne wyznaczniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, wibracje mechaniczne, dokładność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Dane z tabeli pozwalają dobrać płytę uszczelkarską, która najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w bezpiecznym miejscuna wykresie. Nie świadczy to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w wartościach spoza wykresu, aczkolwiek wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę we własnym zakresie.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, istotne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zagwarantowanie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w tym wypadku możliwe jest otrzymanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. W praktyce jednak w wielu miejscach w warunkach montażu używanie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku zalecamy wywarcie takiej siły skręcającej między elementami skręcanymi, aby uszczelnienie zostało ściśnięte o 8-10% swojej pierwotnej grubości. Połączenie takie jest wystarczające w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując równolegle zgniecenia struktury uszczelki. Podobnie trzeba stosować na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Surowiec, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on prawidłowo i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze możliwości materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych twardnieją w temperaturach powyżej 200°C. Dobrej jakości płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują sprężystość wystarczającą do skompensowania ruchów termicznych elementów złącza w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, szczególnie w przypadku węzłów poddanych cyklom cieplnym.

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). Następuje wówczas wypalenie elastomeru spajającego włókna. Aby zapobiec temu zjawisku, istotne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Odpowiednio przygotowane złącze kołnierzowe z odpowiednio dobraną uszczelką, zamontowaną we właściwy sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem technicznym}. Większość płyt uszczelkarskich jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać. Jeden z przykładów na stronie http://narzedziamoje.pl/index.php/materialy-na-uszczelki/132-wycinanie-uszczelek-z-arkuszy.

Pozdrawim